Atatürkün Yazdığı Kitaplar

ataturkvekitap

Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır. Yazdıkları gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği açısından bu gün dahi tartışmasız gerçekleri içermektedir. O’nun günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biridir. Mustafa Kemal, özellikle II. Meşrutiyet’in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırılmıştır. O, mesleki bilgileri artıracak yayınların yapılmasını gerekli görüyordu. Bu amaçla mesleğinin ilk yıllarından itibaren askerlikle ilgili birikimlerini aşağıda isimleri belirtilen kitaplarda toparlanmıştır.

1- Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

tabiye_mes

2- Takımın Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1908)

71

3- Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909)

444

4- Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)

tara00975

5- Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1912)

bolugun-muharebe-egitimi-1

6- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)

zabit-ve-kumandan-ile-hasbihal

7- Nutuk (1927)

buyuk_232b2d6e5be44d9576061b5320b0c7f7

8- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) (1930)

medenibilgileruygarlikbilgileri_3213_47982

9- Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)

geometri-ataturk-1435158009